Situatia grupului tinta doctoranzi la data de 19 mai 2014 - ASE Bucuresti

Vă invităm să semnați actul adițional la contractul de studii doctorale în perioada 20-21 mai, intre orele 10.00 - 14.00, la Sala de Consiliu, Etajul I, Cladirea I.N. Angelescu. Neprezentarea în termenul specificat atrage eliminarea din grupul țintă al proiectului

Grup țintă - doctoranzi