Lista candidaților selectați pentru mobilităţi

Lista candidaților selectați pentru mobilităţi în cadrul proiectului PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” contract POSDRU 159/1.5/S/142115, 16 Octombrie 2014

Grup țintă - doctoranzi