Lista nominală a doctoranzilor înscrişi pentru burse de mobilitate

Lista nominală a doctoranzilor înscrişi pentru burse de mobilitate în cadrul proiectului „PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” contract POSDRU 159/1.5/S/142115, care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu avizul tutorelui de doctorat, a universităţilor/centrelor de cercetare din ţările membre ale uniunii europene.

Download lista candidaților înscriși - 15.10.2014

Grup țintă - doctoranzi