Situația grupului țintă - doctoranzi la 23.05.2014

Academia de Studii Economice din București

Notă: Candidații doctoranzi promovaţi în grupul ţintă sunt invitaţi să semneze Actul adițional în data de 26 mai 2014 între orele 10,00-14,00 la Sala de Consiliu, Etaj 1, Clădirea I.N. Angelescu, ASE Bucureşti.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Grup țintă - doctoranzi