Situatia grupului tinta doctoranzi la data de 21 mai 2014 - toți partenerii

Academia de Studii Economice din București

Notă: Candidații doctoranzi promovaţi în grupul ţintă sunt invitaţi să semneze Actul adițional în perioada 22-23 mai 2014 între orele 10,00-14,00 la Sala de Consiliu, Etaj 1, Clădirea I.N. Angelescu, ASE Bucureşti.

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Universitatea de Vest din Timișoara

Grup țintă - doctoranzi