Lista nominală a doctoranzilor selectați pentru burse de mobilitate

Lista nominală a doctoranzilor selectați pentru burse de mobilitate în cadrul proiectului „PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA” contract POSDRU 159/1.5/S/142115

Download

Grup țintă - doctoranzi