Anunt pentru candidatii doctoranzi admisi pe lista de rezerve la ASE Bucuresti

  • Lista candidatilor admisi pe lista de asteptare promovati in grupul tinta_ASE Bucuresti - update 19.05.2014

Ca urmare a eliberării unor locuri în grupul ținta al proiectului "Performantă si excelentă în cercetarea doctorală si postdoctorală în domeniul științelor economice din România", contract POSDRU/159/1.5/S/142115 invităm doctoranzii admisi pe lista de rezerve promovati in grupul tinta să semneze actul adițional la contractul de studii doctorale în perioada 20-21 mai la Sala de Consiliu, Etajul I, Cladirea I.N. Angelescu. Neprezentarea în termenul specificat atrage eliminarea din grupul țintă al proiectului.

Grup țintă - doctoranzi