Săli depunere dosar cercetători postdoctorat

  • Depunerea fizică a dosarului de concurs pentru ariile tematice gestionate de către Academia de Studii Economice din Bucuresti, are loc la Sala Virgil Madgearu (acces din holul intrării cadrelor didactice în Clădirea I.N. Angelescu), conform calendarului de selecţie, 16, 17, 19 mai între 10,00-14,00.
  • Depunerea fizică a dosarului de concurs pentru ariile tematice gestionate de către Universitatea de Vest din Timisoara, are loc la sala P06A din cadrul FEAA, in zilele de 16,17 si 19 mai, intre 10,00 si 14,00.
  • Depunerea fizică a dosarului de concurs pentru ariile tematice gestionate de către Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca are loc la sala 315, Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11, etaj 3.
  • Depunerea fizică a dosarului de concurs pentru ariile tematice gestionate de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, are loc la sala R424 (secretariat Scoala Doctorala a FEAA), etaj 4, corp R.

Grup țintă - doctoranzi