Calendar selecție burse mobilitate doctorală

În perioada 16-22.07.2014 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” contract POSDRU 159/1.5/S/142115 care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul tutorelui, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene:

Nr. crt.

Activitate

Data

Observaţii

1.

Depunerea dosarelor de înscriere la competiţia de obţinere a burselor de mobilitate

16-17.07.2014

Sediul proiectului – in format fizic

La adresa excelenta@ase.ro – in format electronic (scanat)

Program înscrieri:

Joi-Vineri: 10.00-12.00

2.

Afişarea listei nominale a candidaţilor înscrişi şi a repartiţiei pe comisii a candidaţilor pentru interviurile de selecţie

18.07.2014

Site-ul proiectului

3.

Interviurile de selecţie a candidaţilor

21.07.2014

Sala proiectului

4.

Rezultatele selecției beneficiarilor de burse de mobilitate

21.07.2014

Site-ul proiectului

5.

Confirmarea locului obținut prin concurs

22.07.2014

La adresa excelenta@ase.ro

Marți: 10,00-12,00

Notă:

Un număr total de 16 de luni de mobilitate sunt repartizate celei de a doua componente a ofertei de mobilități, corespunzatoare perioadei 16-22.07.2014, când se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” contract POSDRU 159/1.5/S/142115  care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul tutorelui, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. 

Grup țintă - doctoranzi