Anunț important doctoranzi

În atenţia doctoranzilor

1. Doctoranzii din anul III care vor susţine teza de doctorat în termen de 12 luni de la data admiterii în proiect vor beneficia de sprijin financiar echivalent a 12 burse POSDRU. 

2. După încheierea perioadei de acordare a bursei POSDRU în cadrul proiectului, pentru doctoranzii bursieri din anii I şi II se va relua acordarea bursei de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.

Grup țintă - doctoranzi